Browar Toruński Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu w firmie Browar Toruński Toruń – dostosowanie wzornictwa do wymogów rynku Kanady”

Cel: wzrost potencjału eksportowego firmy Browar Toruński Toruń Sp. z o.o. i jego ekspansja na rynek zagraniczny Kanady

 

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu pn. „Rozwój eksportu w firmie Browar Toruński Toruń – dostosowanie wzornictwa do wymogów rynku Kanady” jest zakup usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, a konkretnie dostosowania wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków. W ramach projektu Wnioskodawca zakupi usługę doradczą, która swoim zakresem będzie obejmować dostosowanie wzornictwa opakowań oranżady piernikowej

czerwonej, znajdującej się w ofercie firmy Browar Toruński Toruń Sp. z o.o., do wymagań rynku kanadyjskiego. W ramach usługi zostanie opracowany projekt wzorniczy składający się z projektu koncepcyjnego, projektu postaci wyrobu oraz projektu szczegółowego dla następujących składowych kompleksowego designu opakowania oranżady piernikowej, w tym:

 1. a) Projekt etykiety i ewentualnej korekty etykiety.
 2. b) Projekt zakrywki (kapsla) oraz ewentualnej koszulki.
 3. c) Projekt dostosowania butelki do wymogów rynku kanadyjskiego.
 4. d) Projekt szaty graficznej oraz formy czteropaku przystosowanego do sprzedaży i transportu butelek oranżady.
 5. e) Projekt graficzny puszki przystosowanej do sprzedaży oranżady.
 6. f) Projekt kartonika (forma i grafika) przystosowanego do sprzedaży sześciu puszek napoju z uwzględnieniem dodatkowych

informacji marketingowych nie mających miejsca na grafice puszki.

 1. g) Projekt graficzny znajdujący się na opakowaniach zbiorczych napoju z uwzględnieniem możliwości eksponowania ich w

punkcie sprzedaży detalicznej.

 1. h) Opracowanie prototypowego rozwiązania uchwytu – tacki promocyjnej do przenoszenia opakowań zbiorczych (czteropak)

jako element akcesoryjny opakowania, wraz z modelem wykonanym w technologii druku 3D powyższego elementu.

 1. i) Opracowanie prototypu opakowania szklanego (w technologii wydruku 3D) jako gotowego opracowania do implementacji

produkcyjnej to jest umożliwiającej wykonanie form hutniczych w zakresie produkcji powtarzalnej.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie rozpoznawalności marki Browar Toruński Toruń na rynku międzynarodowym oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej poprzez dywersyfikację rynków zbytu, czego bezpośrednim efektem będzie wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej firmy.

Produktem eksportowym planowanym do sprzedaży na nowym rynku w ramach wdrożenia Strategii Internacjonalizacji będzie oranżada piernikowa czerwona.

Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie
od 2022-11-01 roku do 2023-05-31 roku.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1
 • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2): 2
 • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe: 1
 • Liczba opracowanych projektów dostosowujących wzornictwo, usługi oraz opakowania do wymagań zagranicznych rynków: 1

 

Wartość projektu: 302 580,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 209 100,00 PLN